Skip to main content

Yhteystiedot

Toimiston sähköpostiosoite

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Vuosikokous valitsee johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen lehden Finnanestin päätoimittaja on yksi johtokunnan jäsenistä. Yhdistyksen vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja talousarvio käsitellään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen toimistotehtäviä hoitaa lähinnä johtokuntaan kuuluva sihteeri. Hänen tehtäviinsä kuuluvat johtokunnan kokousten valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa, pöytäkirjojen teko ja yhdistyksen tiedotussihteerin tehtävät.

Puheenjohtaja edustaa eniten yhdistystä ulospäin ja ulkomaille päin. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen ja esimerkiksi apurahojen maksamisen yhdistyksen tililtä alkuperäisiä kuitteja vastaan.

Pääyhdistyksen sisällä toimii kymmenen jaosta ja kaksi kiltaa.

Yhteydenottolomake
Puheenjohtaja

Anne Vakkuri
anne.vakkuri@hus.fi
HUS

Varapuheenjohtaja

Timo Kaakinen
timo.kaakinen@oulu.fi
Oulu

Sihteeri Fiia Gäddnäs
Sihteeri

Fiia Gäddnäs
fiia.gaddnas@soite.fi
Soite

Rahastonhoitaja

Ulla Ahlmén-laiho
rahastonhoitaja@say.fi

Apurahat ja palkinnot
Jäsenrekisteri

Timo Leinonen
toimisto@say.fi

Koulutusvastaava

Mari Pohjola

Finnanestin päätoimittaja

Maija-Liisa Kalliomäki
paatoimittaja@say.fi

SSAI-yhdyshenkilö

Timo Kaakinen
timo.kaakinen@oulu.fi
Oulu

Verkkotoimittaja

Jarkko Harju
jarkko.harju@say.fi

Koulutuskalenteri

Sirja Kaartinen, Tays
sirja.kaartinen@fimnet.fi

Vaalitoimikunta

Matti Reinikainen (puheenjohtaja)
Erik Litonius
Aino Saranko
Maija Kaukonen

Voit ottaa yhteyttä myös täyttämällä oheisen palautelomakkeen:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi