Skip to main content

Yhteystiedot

Toimiston sähköpostiosoite

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Vuosikokous valitsee johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen lehden Finnanestin päätoimittaja on yksi johtokunnan jäsenistä. Yhdistyksen vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja talousarvio käsitellään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen toimistotehtäviä hoitaa lähinnä johtokuntaan kuuluva sihteeri. Hänen tehtäviinsä kuuluvat johtokunnan kokousten valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa, pöytäkirjojen teko ja yhdistyksen tiedotussihteerin tehtävät.

Puheenjohtaja edustaa eniten yhdistystä ulospäin ja ulkomaille päin. Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahaliikenteen ja esimerkiksi apurahojen maksamisen yhdistyksen tililtä alkuperäisiä kuitteja vastaan.

Pääyhdistyksen sisällä toimii kymmenen jaosta ja kaksi kiltaa.

Yhteydenottolomake
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Teijo Saari

Sihteeri

Aino Saranko
aino.saranko@gmail.com
Sydänsairaala, TAYS

Rahastonhoitaja
Apurahat ja palkinnot
Jäsenrekisteri

Timo Leinonen
toimisto@say.fi

Koulutusvastaava

Mari Pohjola

Finnanestin päätoimittaja

Maija-Liisa Kalliomäki
paatoimittaja@say.fi

SSAI-yhdyshenkilö

Teijo Saari

Verkkotoimittaja

Jarkko Harju
jarkko.harju@say.fi

Koulutuskalenteri

Sirja Kaartinen, Tays
sirja.kaartinen@fimnet.fi

Vaalitoimikunta

Eija Junttila (puheenjohtaja)
Tuomas Huttunen
Kristiina Hersio
Janne Keränen
Riikka Takala

Voit ottaa yhteyttä myös täyttämällä oheisen palautelomakkeen:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi