Skip to main content

Lausunnot

Suomen Anestesiologiyhdistyksen antamia lausuntoja

Suomen Anestesiologiyhdistyksen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölleSosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta 29.10.2021.

Suomen Anestesiologiyhdistyksen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöön tulevista aikuisten kiireellisen hoidon ohjeista 29.2.2020

Suomen Anestesiologiyhdistyksen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta 11.2.2020

Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) sekä anestesiologian ja tehohoidon professorien kannanotto luonnoksesta: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen tarvearvio vuoteen 2035, 8.5.2019

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kannanotto luonnoksista rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosehdotuksiksi, 2017

Suomen Anestesiologiyhdistyksen lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidontyönjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 29.8.2016

Lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta ja erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annettavasta asetuksesta (STM 054:00/2013) 7.7.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta. 21.8.2014

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle erikoislääkärikoulutuksesta 30.8.2013

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle akuuttilääketieteen koulutusohjelmasta 27.1.2012

Lausunto kiireellisen hoidon perusteista Sosiaali- ja terveysministeriölle 27.9.2012