Skip to main content

Toimintakortit

Mitä ovat toimintakortit?

Toimintakortit tehtiin Suomen yliopistosairaaloiden anestesiaklinikkojen yhteistyönä ja SAY:n tukemana kansallisesti yhteneväisiksi toimintaohjeiksi leikkaussaliympäristössä eteen tuleviin harvinaisiin hätätilanteisiin.

Kortit ovat vapaasti ja ilmaiseksi ladattavissa SAY:n sivustolta erillisinä tai kokonaisuutena (linkit viereisessä palkissa) ja otettavissa käyttöön kaikkiin leikkaustoimintaa harjoittaviin yksiköihin Suomessa. Ohjeet ovat vapaaehtoisesti käyttöön otettavia suosituksia, joista on mahdollisuus poiketa yksilökohtaisen harkinnan mukaan.

Oleellista on, että kortteihin lisätään oman yksikön kriittiset tiedot (puhelinnumerot, säilytyspaikat, laimennusohjeet jne.) niille varattuihin paikkoihin. Brady- ja takykardiakortteihin päädyttiin sisällyttämään ainoastaan aikuispotilaiden hoito-ohjeet. Toimintakortit tehtiin Project check -sivuston ohjeita ja ideologiaa noudattaen, toki nykyään vastaavia korttimalleja on saatavilla lukuisia eri vaihtoehtoja. Ohjeiden työstämisessä hyödynnetyt lähteet on koottu SAY:n sivustolle. Viisi ensimmäistä korttia julkaistiin vuonna 2018 ja loput seitsemän nyt 2023.

Toimintakortteihin liittyvät kommentit, uudet ideat ja parannusehdotukset voitte lähettää allekirjoittaneelle.

Tampereella 14.2.2023
Toimintakorttityöryhmän puolesta

Eija Junttila, LT, Tays
eija.k.junttila@pirha.fi

Toimintakorttityöryhmän kokoonpano:

 • Eija Junttila, LT, Tays
 • Heikki Koskinen, LL, Tays
 • Jenni Vieri, LL, Tays
 • Mika Virtanen, LL, Tays
 • Sami Urtamo, LL, HUS
 • Sami Soljanlahti, LT, HUS
 • Kreu Maisniemi, LL, HUS/PHKS
 • Anna-Lotta Scheinin, LT, TYKS
 • Katrin Sisa, LL, TYKS
 • Hannaleena Karjalainen, LL, KYS
 • Mattias Ebeling, LL, OYS