Skip to main content

Lomakkeet

SAY:n lomakkeet

Kululaskutus

Tällä lomakkeella laskutetaan muita kuin matkakuluja, joille on erillinen laskulomake. Huomioi myös, että luento- ja muille opetuspalkkioille on oma laskutuslomakkeensa.

Kulujen tositteeksi kelpaa ainoastaan myyjän kuitti, josta käy ilmi myyjän nimi, päivämäärä ja hinta sekä arvonlisävero. Pelkät verkkopankkiotteet ja luottokorttilaskut eivät kelpaa kirjanpitoon. Jos kulu on syntynyt ulkomailla ja se on muussa valuutassa kuin euroissa, tulee sinun kuitin lisäksi liittää laskulomakkeeseen tiliote tai luottokorttilasku, jotta euromääräinen kustannus ilmenee yksiselitteisesti veloitushetken valuuttakurssilla.

Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko on 3 Mb, ja lomakkeeseen voi liittää enintään kolme liitetiedostoa. Jos sinulla on tätä useampia liitteitä, voit yhdistää ne esimerkiksi Wordissä tai muuntamalla kuvatiedostot PDF-tiedostoksi. Liitetiedostojen suurin sallittu yhteenlaskettu koko viestin perille menon varmistamiseksi on 20 Mt. Skannatuissa liitteissä riittää tarkkuutena 200–400 dpi. Tarkasta liitteiden koko ennen liittämistä.

Rahastonhoitaja pyrkii maksamaan laskut neljän viikon kuluessa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä laskuttajaan sähköpostilla, jos laskun tiedot ovat epäselvät tai puutteelliset.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Laskuttajan nimi
Osoite
Mihin laskutettava kulu liittyy
erittely kuluista(Tositteet liitteeksi)
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.

Luentopalkkiolasku

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Älä laskuta tällä lomakkeella matkakuluja, vaan täytä erillinen matkalaskulomake
Laskuttajan nimi
Osoite
Laskutan useammasta luennosta
Jos luennon pitämiseen liittyi väline- tai materiaalikuluja, ilmoita ne tässä ja lisää liitteeksi hankintakuitit.
Lisään liitteeksi verokortin
Verokortin toimittaminen rahastonhoitajalle on edellytys luentopalkkion maksamiselle. Jos et toimita verokorttia, suoritetaan palkkiosta 60 % ennakonpidätys. Voit toimittaa verokortin oheisena liitteenä, tai toimittamalla sen erikseen salatulla sähköpostilla osoitteeseen rahastonhoitaja(at)say.fi
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.

Matka-apurahahakemus

Lähetä matka-apurahahakemus alla olevalla lomakkeella.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi
Osoite
Muu rahoitus ei ole este SAY:n apurahan saamiselle, mutta se vaikuttaa apurahan määrään - Viimeisen kolmen vuoden aikana saadut SAY:n apurahat tai niiden puuttuminen.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.

Matkalasku

Täytä alla oleva sähköinen matkalaskulomake ja lisää siihen tarvittavat tositteet (kuitit, matkaliput jne) liitetiedostoina. Matka-apurahan maksaminen edellyttää matkakertomuksen toimittamista Finnanest-lehteen. Lähettäessäsi kertomuksen lehden vastuuhenkilöille, laita sähköpostikopio osoitteeseen rahastonhoijtaja@say.fi.

Ensisijaisesti tulee matkustaa junalla tai linja-autolla, mutta pisimmillä matkoilla lentäminen voi olla perusteltua aikataulusyistä ja matka-ajan pitämiseksi kohtuullisena. Oman auton käyttö on hyväksyttävää, jos julkinen liikenne ei sovellu käytettäväksi esimerkiksi aikataulusyistä tai esim. kuljetettaessa painavia tarvikkeita koulutustilaisuuteen. Oman auton käyttö korvataan verottajan hyväksymän km-korvauksen mukaan (vuonna 2023 0,53 €/km ja vuonna 2024 0,57 €/km).

Matka-apurahan saaneille kuluja korvataan enintään sen verran kuin apurahaa on myönnetty, vaikka tositteiden yhteenlasketut kulut olisivat tätä suuremmat. Jos matkan kulut jäävät alle myönnetyn matka-apurahan, ei käyttämättä jäänyttä summaa voi saada rahana tai käyttää muuhun tarkoitukseen. Yksittäisten henkilöiden ruokailuja ei korvata matkakuluina.

Matkakulut korvataan vain tositteita vastaan. Tositteeksi kelpaa ainoastaan myyjän kuitti tai matkalippu/lipun kopio, josta käyvät ilmi myyjän nimi, päivämäärä ja hinta sekä arvonlisävero. Pelkät verkkopankkiotteet ja luottokorttilaskut eivät riitä kirjanpitoon. Jos ulkomailla syntyneiden kulujen tositteet ovat muussa valuutassa kuin euroissa, tulee sinun liittää laskuun kuitin ohella tiliote tai luottokorttilasku, jotta euromääräinen kustannus ilmenee yksiselitteisesti veloitusajankohdan valuuttakurssilla.

Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko on 3 Mb, ja lomakkeeseen voi liittää enintään kolme liitetiedostoa. Jos sinulla on tätä useampia liitteitä, voit yhdistää ne esimerkiksi Wordissä tai muuntamalla kuvatiedostot PDF-tiedostoksi. Liitetiedostojen suurin sallittu yhteenlaskettu koko viestin perille menon varmistamiseksi on 20 Mt. Skannatuissa liitteissä riittää tarkkuutena 200–400 dpi. Tarkasta liitteiden koko ennen liittämistä.

Rahastonhoitaja pyrkii maksamaan laskut neljän viikon kuluessa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä laskuttajaan sähköpostilla, jos laskun tiedot ovat epäselvät tai puutteelliset.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Laskuttajan nimi
Osoite
Lähtöpäivä ja -aika
Paluupäivä ja -aika
(Montako vuorokautta/tuntia)
Lisään oman auton käyttökuluja
Tarkista myös oikeutus oman auton käyttöön yllä olevista ohjeista
Selosta tässä muut laskuttamasi kulut kuin oman auton käyttö eli juna/laiva/lentoliput, majoituskulut, vuokra-autokulut, pysäköintikulut, taksikulut. Jokaisesta kulusta tarvitaan tosite liitteeksi (ks lomakkeen alusta tarkemmat ohjeet)
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.
Yksittäisen liitteen suurin sallittu koko 3 Mb. Enintään kolme liitettä kerralla. Pienennäthän ylisuuret liitteet esimerkiksi tulostamalla ne pdf muotoon ennen lähettämistä.