Skip to main content

Kivunhoito

SAY kivunhoidon jaos

Suomen Anestesiologiyhdistyksen kivunhoidon jaoksen tehtävänä on edistää kivunhoidon ja sen koulutuksen kehitystä Suomessa.

Jäsenet

  • Jäseneksi voi liittyä vapaamuotoisella jäsenhakemuksella, joka toimitetaan jaoksen puheenjohtajalle.
  • Alajaos ylläpitää osoitteistoa suomalaisten sairaaloiden akuutin kivunhoidon vastuuhenkilöistä ja järjestää kerran vuodessa yhteisen tapaamis- ja koulutustilaisuuden.

Koulutustoiminta

  • Yhteistoiminnassa Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kanssa järjestetään vuosittain moniammatillinen Akuutin kivun hoito –koulutuspäivä
  • Operatiivisilla päivillä järjestetään koulutusta akuutin kivun hoidosta anestesiologeille ja kirurgeille
  • Kivun hoitoon liittyviä koulutustilaisuuksia löytyy SAY:n koulutuskalenterista sekä Suomen Kivuntutkimuksen sivuilta


NEAPM Nordic Education in Advanced Pain Medicine

Pohjoismainen erityispätevyyskoulutus kivun hoidosta anestesialääkäreille. Kaksivuotinen koulutusohjelma antaa valmiudet hoitaa erilaisia akuutteja ja kroonisia kiputiloja. Koulutus sisältää teoriaosuuden (viisi 3-päiväistä kurssia sekä kirjallinen työ) ja kliinisen osan (kolme kuukautta työskentelyä monialaisella kipuklinikalla).

Lisätietoja täältä tai Pekka.Tarkkila@hus.fiKatri.Hamunen@hus.fi.

Toimikunta

Puheenjohtaja

Anna-Maria Kuivalainen, HUS
anna-maria.kuivalainen@hus.fi

Sihteeri

Sanna Jaukkuri, HUS
sanna.jaukkuri@hus.fi