Skip to main content

Finnanest 5/2003

Finnanest 5/2003

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelo

Pääkirjoitukset
Onko herätys myöhässä? Kai Kiviluoma
Nottei vaan tulis tollikkua…   Leena Lindgren
”Jottan tarttis tehrä”  Riku Aantaa
Vääntö ei saa loppua,  Leena Lindgren
Niukkuus,   Heikki Vääräniemi
Uudistuksia aikatauluun,   toimitus

Artikkelit

 EEG:n entropia anestesian syvyyden mittarina,   Arvi Yli-Hankala
Gabapentiinin mahdollinen rooli leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa
Michael Rorarius ja Susanna Mennander
 Elvytyskertausta – mitä toivoisin tapahtuvan, jos saisin sydänpysähdyksen?  Päivi Ylä-Kolu

Muu sisältö

Lääkeinteraktioiden ja maksan vajaatoiminnan vaikutus ropivakaiinin farmakokinetiikkaan,    Mika Jokinen
Lihasrelaksaatiosta kiertoteitse Neil Young’iin,    Antti Aho
Nuoren miehen spontaani aorttaruptuura,  Päivi Ylä-Kolu

Kirjauutuuksia   Vilho Vainionpää
Tiivis ja monipuolinen tietopaketti eräretkille,  Nina Konttinen
Irma Pahlman: Potilaan itsemääräämisoikeus,   Maija Haanpää

Matkakertomukset

8th Annual Update on Cardiopulmonary Bypass,    Anne Ristikankare
Fifth International Congress on Ambulatory Surgery,  Kristiina Mattila
18 th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists,   Esa Hammarén
International Narcotics Research Conference (INRC),  Vesa Kontinen

Muuta

SAY:n kivunhoidon alajaoksen toiminta vuosina 2001–2003 – ajatuksia postoperatiivisen kivun hoidosta,    Timo Salomäki
Valtuuskunnan vaaleista,  Tuula Rajaniemi

OPERATIIVISTEN PÄIVIEN LUENTOLYHENNELMÄT

Laparoskooppinen sappileikkaus päiväkirurgisesti,   Tuula Vuorialho, osastonylilääkäri

OPERATIIVISTEN PÄIVIEN VAPAAT ESITYKSET

Tropisetronin ja setiritsiinin vaikutus yleisanestesiassa tehdyn välikorvaleikkauksen jälkeiseen pahoinvointiin
GA Baer, P Honkavaara, J Pajula, ym.
Parantaako klonidiini epiduraalisen puudute-opioidi-seoksen kivunlievitysvaikutusta polviproteesileikkauksen jälkeen?
Johannes Förster ja P Rosenberg
Plasmaproteiinit iskemia/reperfuusio-vaurion estossa hypotermisessa verenkierron pysäytyksessä (HCA)
Janne Heikkinen, T Kaakinen, S Dahlbacka, ym.
Plasman levobupivakaiinipitoisuudet lasten nivushermon puudutuksessa,  Juha Karinen, T Ala-Kokko, E Räihä, ym.
Oksikodonin farmakokinetiikka lapsilla, Hannu Kokki, I Rasanen, M Reinikainen, ym.
Hepariinin indusoima trombosytopenia ja tromboosi sydänkirurgisilla tehopotilailla,  Anne Kuitunen, S Kukkonen ja R Suojaranta-Ylinen
Albumiinidialyysi maksan vajaatoiminnan yhteydessä,  Arttu Lahdenperä, A-M Koivusalo, A Vakkuri, ym.
Tupakoinnin vaikutus enfluraanin metaboliaan,   Merja Laisalmi, A Soikkeli, H Kokki, ym.
Virtsarakon toisto- ja kestokatetrointihoidon vertailu lumbaalisen epiduraalisen kivunhoidon aikana polviproteesileikkauspotilailla,  Hilkka Lumme, V Palkama, M Murola, ym.
Sairastuvuus ja siihen vaikuttavat tekijät päiväkirurgiassa, Kristiina Mattila, J Toivonen, L Janhunen, ym.
Parasetamoli estää verihiutaleiden toimintaa in vitro,  Edward Munsterhjelm, TT Niemi, M Silvanto ja PH Rosenberg
Auditiiviset herätevasteet sedaation syvyyden arvioinnissa sydänleikkaukseen jälkeen, Tadeusz Musialowicz, S Jakob, H Yppärilä, ym.
Spinaalipuudutuksen vaikutus lihasaktiivisuuteen EMG:n avulla mitattuna,   Leila Niemi-Murola, A-M Koivusalo, A Alberty ja M Paloheimo
Hoitosuosituksen noudattaminen defibrillointielektrodien sijoittelussa,  Jouni Nurmi, P Rosenberg ja M Castrén
Neljän kivunmittausmenetelmän vertailu eriasteista dementiaa sairastavilla geriatrisilla potilailla
Anne Pesonen, T Kauppila, P Tarkkila, ym.
Parekoksibi sappileikkauksen jälkeiseen kivun hoitoon, annos-vaste tutkimus,  Pia Puolakka, A Puura, R Pirhonen, ym.
Parasetamolin suuri kerta-annos ei hyödytä tonsillektomiapotilasta, Martti Silvanto, E Munsterhjelm, TT Niemi, ym.
Sevofluraanianestesian jälkeisen sekavuuden estolääkitys kitarisaleikkauksissa,  Ulla-Riikka Sipiläinen, R Avela ja P Tarkkila
Elvytyksen jälkeisen välittömän sairaalahoidon vaikutus selviämiseen sairaalan ulkopuolella tapahtuneen sydänpysähdyksen jälkeen,   Markus Skrifvars, V Pettilä, PH Rosenberg ja M Castrén
Iäkkäät potilaat sydänkirurgiassa,   Raili Suojaranta-Ylinen, A Kuitunen, S Kukkonen, ym.
Pohjoismainen Entropian monikeskustutkimus,  Anne Vakkuri, A Yli-Hankala, S Mustola, ym.