Skip to main content

Finnanest 4/2019

Finnanest 4/2019

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelo

Näköaloja
Kenelle tätä tehdään? Vesa Kontinen
Kutsukirje operatiivisille päiville ja SAY:n vuosikokoukseen, Merja Vakkala
Onko teoreettista koulutusta erikoislääkärikoulutuksessa liian vähän? Seppo Alahuhta

Nyt
Uutisia
Operatiivisten päivien SAY:n ohjelma
Kutsu SAY:n vuosikokoukseen
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko
Inkeri Kivalo 1920–2016, Leena Janhunen

Artikkelit
Voiko vaikeaa aorttastenoosia sairastavalle potilaalle laittaa sentraalisia puudutuksia? Pavel Baldin, Timo Kaakinen
Tehohoitopotilaan ravitsemuksen toteutumisen sudenkuoppia, Juho Nurkkala, Janne Liisanantti

Pro-Con
Pitäisikö hätäkeisarileikkauspotilas nukuttaa tiopentaalilla? Terhi Puhto
Propofolia voidaan käyttää hätäkeisarileikkauksessa induktioaineena, Antti Väänänen

Suomen Anestesiologiyhdistyksen suositus anestesiatoiminnan järjestämisestä, Markku Salmenper., Markku Hynynen, Risto
Kuosa, Kristiina Kuusniemi, Minna Niskanen, Hanna Rautiainen, Harry Scheinin, Hanna Tuominen-Salo, Marja-Liisa Ylitalo-Airo, Sari Pyh.l.

Tutkittua
Operatiivisten päivien 2019 SAY:n abstraktit
Perioperatiivinen on pop ja pari muuta nostoa, Timo Kaakinen, Janne Liisanantti
Komplikaatiot, elämänlaatu ja ennuste pään ja kaulan alueen syöpäkasvainten mikrovaskulaarikielekekirurgian jälkeen, Sanna Lahtinen

Maailmalla
Kaukaisia aiheita kaukaisessa maassa Juhana Hallikainen, Sanna Hoppu
Rautaisannos verensiirtolääketiedettä Berliinissä, Minna Ilmakunnas
Taidetta, nähtävyyksiä ja anestesiaa Habsburgien jalanjäljissä, Aki Lumme
ETC-kurssilla Portugalissa, Pauli Vuorinen

Elämää

Matkalla pelastuskoiraksi, Jaana Pikkupeura
Kirurgin ja anestesialääkärin yhteistyö, Petri Lehenkari
Paraneeko vaihtamalla? Marika Pada
Viimenen sana

Operatiivisten päivien 2019 Say:n vapaat esitykset ja abstraktit

1. Sisa K, Huoponen S, Ettala O, Antila H, Saari T, Uusalo P: Pre-emptiivisen pregabaliinin vaikutus postoperatiiviseen opioidikulutukseen robottiavusteisessa eturauhasen poistossa

2. Uusalo P, Järvisalo M: Metformiinilääkitykseen liittyvän laktaattiasidoosin hoito jatkuvalla dialyysilla
ja sitraatti-kalsium-antikoagulaatiolla Tyksin aikuisten teho-osastolla 2010–2019: tapausselostussarja

3. Havrdov. M, Peltoniemi M, Jalonen J, Vahlberg T, Tienhaara A, Saari T, Olkkola K, Schramko A:
Edoksabaanin veripitoisuuden ja yksittäisten hyytymistestien sekä veren viskoelastisten ominaisuuksien muutokset terveillä vapaaehtoisilla

4. Ylikauma L, Ohtonen P, Erkinaro T, Vakkala M, Liisanantti J, Satta J, Juvonen T, Kaakinen T: Lyövän sydämen tekniikan sepelvaltimoiden ohitusleikkauksessa mini- ja noninvasiivisesti mitatut sydämen minuuttitilavuudet osoittautuivat epäluotettaviksi

5. Raatikainen E, Kiiski H, Junttila E, Kuitunen A, Vahtera A: Trombosyyttien lukumäärän yhteys myöhäiseen aivoiskemiaan aneurysmaattisen lukinkalvonalaisvuodon jälkeen

6. Tamminen J, Kallonen A, Kalliomäki J, Hoppu S: Aikaisen varoituksen pisteytyksen ja koneoppivan menetelmän vertailu vuorokauden sairaalakuolleisuuden ennustamisessa ensihoidon mittaamista peruselintoiminnoista

7. Jakkula P, Ameloot K, Reinikainen M, Pettilä V, Hästbacka J, Skrifvars M: Verenpaineen vaikutus sydänlihasvaurion kokoon akuutin sydäninfarktin ja äkillisen sydänpysähdyksen jälkeen

8. Nurkkala J, Kaakinen T, Vakkala M, Ala-Kokko T, Liisanantti J: Negatiivisen energiabalanssin syyt tehohoitopotilaalla

9. Piirainen P, Lamminsalo M, Kokki H, Knibbe CAJ, Ranta V-P, Välitalo P, Kokki M: Epiduraalisesti ja laskimoon annettu oksikodoni: populaatiofarmakokineettinen malli

10. Rao A, Arvola O, Griffiths B, Stary C: Isofluraani moduloi mikrotubulusten stabiliteettia ja kuljetuskykyä keskushermostossa microRNA-9 expression välityksellä in vitro ja in vivo

11. Lauronen S-L, Marja-Tellervo Mäkinen M-T, Annila P, Huhtala H, Yli-Hankala A, Kalliomäki M-L: Lämpöpuhallin yhdistettynä T-Balance -haalariin leikkauksen aikaisen jäähtymisen ehkäisyssä

12. Lehto P, Vakkala M, Nyman E-S, Hiltunen K, Liisanantti J, Kortekangas T, Kaakinen T: Spinaalipuudutus vähentää nilkkamurtumaleikkauksen jälkeistä opioidien tarvetta yleisanestesiaan verrattuna

13. Nikkinen O, Jämsä E, Aaltonen T, Alahuhta S, Vakkala M: Perioperatiivinen akuutti munuaisten vajaatoiminta lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa

14. Lahtinen K, Skants N, Palanne R, Rantasalo M, Olkkola K, Reponen E: Kipulääkkeen itseannostelulaitteen käyttö polven tekonivelleikkauksen jälkeen

15. Joona A, Aho A, Kalliovalkama J: Epiduraalikatetrin käyttö polvitekonivelleikkauksessa

16. Palanne R , Rantasalo M, Vakkuri A, Olkkola K, Madanat R, Skants N: Spinaalipuudutus vs. yleisanestesia
polven kokotekonivelleikkauksessa: satunnaistettu tutkimus