Skip to main content

Finnanest 4/2017

Finnanest 4/2017

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelo

Teema: Operatiiviset päivät

Artikkelit
Säären akuutti aitiopaineoireyhtymä, Pasi Lehto, Merja Vakkala, Timo Kaakinen
Tehohoitopotilaan hoitojakson jälkeiset ongelmat ja elämänlaatu akuutin kriittisen sairauden jälkeen, Miikka Niittyvuopio, Jaana Pikkupeura
Palliatiivista hoitoa Tansaniassa, Reino Pöyhiä

Kolumnit
Kutsukirje operatiivisille päiville ja vuosikokoukseen, Klaus Olkkola
Tempuntekijöitä vai monialaosaajia? Seppo Alahuhta
Vertaistuen lämmin kosketus, Hanna Säkkinen
Nähdään ensi huhtikuussa, Maria Heliste

Tutkittua
Operatiivisten päivien 2017 anestesiologiset abstraktit:

 1. Deksmedetomidiinin, propofolin, S-ketamiinin ja sevofluraanin vaikutukset aivojen alueelliseen glukoosimetaboliaan terveillä koehenkilöillä
  Lauri Laaksonen, Jaakko Långsjö, Timo Laitio, Kaike Kaisti, Anu Maksimow, Joonas Scheinin, Annalotta Scheinin, Roosa Kallionpää, Ville Rajala, Mikko Nyman, Jarkko Johansson, Katja Valli, Antti Revonsuo, Olof Solin, Tero Vahlberg, Michael Alkire, Harry Scheinin
 2. Intranasaalisesti annosteltu deksmedetomidiini magneettitutkimukseen tulevilla lapsipotilailla
  Panu Uusalo, Saija Siren, Tuula Manner, Sanna Vilo, Mika Scheinin, Teijo Saari
 3. Ihon alle annostellun deksmedetomidiinin farmakometrinen analyysi
  Panu Uusalo, Ida Tilli, Riku Aantaa, Mika Scheinin, Teijo Saari
 4. Happifraktion vaikutus elvytyksen aikaiseen happeutumiseen ja sydänlihaksen mitokondrion toimintaan – kokeellinen sydänpysähdysmalli porsailla
  Annika Nelskylä, Jouni Nurmi, Milla Jousi, Alexey Schramko, Eero Mervaala, Giuseppe Ristagno, Markus B Skrifvars
 5. Valtimoveren hiilidioksidiosapaineen ennustaminen pohjautuen loppuhengityksen kaasuosapaineisiin sekä happisaturaatioon – kokeellinen tutkimus mekaanisesti ventiloiduilla possuilla
  Raisa Rentola, Johanna Hästbacka, Erkki Heinonen, Per Rosenberg, T Häggblom, Markus Skrifvars
 6. Epiduraalisesti annetun oksikodonin teho ja turvallisuus alavatsan laparotomian jälkeen
  Panu Piirainen, Merja Kokki, Veli-Pekka Ranta, Kaisa Raatikainen, Hannu Kokki
 7. Sikiön altistuminen oksikodonille emän laskimonsisäisen ja epiduraalisen annostelun jälkeen
  Mari Kinnunen, Merja Kokki, Veli-Pekka Ranta, Heidi Hautajärvi, Hannu Kokki
 8. Laskimotukosten estoon käytettävien pienimolekyylisten hepariinien vaikutus trombosyyttimäärään
  Anna-Sofia Manninen, Annukka Vahtera, Heini Huhtala, Anne Kuitunen
 9. Synnytyskivunhoito Turun yliopistollisessa keskussairaalassa: kivunhoidon laatu ja synnyttäjien tyytyväisyys
  Riina Rikalainen-Salmi, Marja-Leena Jaakola
 10. Aikuisten MET-potilaiden ennuste: systemaattinen kirjallisuuskatsaus
  Joonas Tirkkonen, Tero Tamminen, Markus Skrifvars

Riskienhallintaa, Janne Liisanantti, Merja Vakkala
Valkosolujen pintamolekyyliekspression analysointi virtaussytometrialla kriittisesti sairailla sepsispotilailla ja verrokeilla, Joel Jämsä
Aivohalvaus ja ensihoitopalvelu, Tuukka Puolakka

Maailmalla
18th Annual NATA Symposium, Mirka Sivula, Maria Parviainen
5th World Conference on Research Integrity, Hannaleena Karjalainen
Uutiskirje Stanfordista, Oiva Arvola

Nyt
Klaus Olkkola valittiin SSAI:n puheenjohtajaksi
Harry Scheinin on kutsuttu Eero Turpeinen -luennoitsijaksi
Say:n vuosikokouskutsu

Operatiivisten päivien 2017 anestesiologinen ohjelma
In memoriam Tapani Tammisto
In memoriam Aarno Särmö
Finnanestin kirjoitusohjeet

Aina
Ohjelmaa ja ohjeita: Oulu mainittu
Tapani Tammisto, päämäärätietoinen ladunavaaja
Koulutuskalenteri
Tuhansien rastien reitti
Samaan aikaan toisaalla