Skip to main content

Finnanest 4/2009

Finnanest 4/2009

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelo

Pääkirjoitukset
Päivystystä kaiken ikää, Johanna Tuukkanen
Kesälomat ovat ohi, mutta uudet haasteet odottavat , Pertti Pere
Tapahtumien täyteinen vuosi ,  Kai Kiviluoma
Anonyymit anestesiologit, Sampsa Paalanen

Finnanest 30 vuotta sitten

Finnanest syksyllä 1979 ,  Leena Janhunen ja Tapani Tammisto

Uutisia

Edunvalvontauutisia
Simulaatioklubin toiminta on käynnistetty
Dosenttiuutisia
Professori Per Rosenbergin muotokuva paljastettiin juhlasymposiumissa
Professori Riitta Jouppilasta Vuoden 2009 Laimi Leidenius
SAY-uutisia

Kulkutautisairaalasta teho-osastoksi, osa 4

Suomi saa ensimmäiset teho-osastot ,  Tapani Tammisto ja Christine Tammisto

Artikkelit

Selkäydinstimulaatio vaikean hoitoresistentin rintakivun (refraktaari angina pectoris) hoidossa ,
Markku Taittonen, Pirkka Rautakorpi ja Heikki Ukkonen
Vastasyntyneen yleisanestesia, Outi Peltoniemi
Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat, Gäddnäs Fiia ja Teija Huha
Potilaan itsensä säätämä sedaatio , Reino Pöyhiä ja Maxim Mazanikov

Väitökirjareferaatti
Sytokromi P450 entsyymien estäjien vaikutukset tulehduskipulääkkeiden ja venlafaksiinin
farmakokinetiikkaan, Ville-Veikko Hynninen

Finnanest sairaalakierroksella, osa 9

Pieni, mutta pippurinen,   Sauli Isokoski, Tadeusz Kaminski ja Tuula Rajaniemi

Matkakertomukset

5th World Congress of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery , 21.–26.6.2009,
Cairns, Queensland, Australia.  Kaija Peltola
Euroanaesthesia 2009, 6.–9.6.2009, Milano, Italia. Ann-Christine Lindroos ja Reetta Pöysti

Vieraalla maalla

Terveisiä Queenslandista! Katja Korpela

Pakko lukea
Päivitä neuroanestesiatietojasi, Petri Kuusinen

Kirja-arvostelu

Ultraäänioppia  anestesiologiassa, teho-hoidossa, ensihoidossa ja kivunhoidossa. Johannes Förster

Operatiivisten päivien vapaat esitelmät 11.11.2009

Ondansetronin vaikutus parasetamolin analgeettiseen tehoon laparoskooppisen kohdunpoiston jälkeen
Ritva Jokela, Jouni Ahonen, Elina Seitsonen, Pia Marjakangas, Kari Korttila
Pineaalituumorileikkaukset istuvassa asennossa vuosina 1997–2007
A-C Lindroos, T Niiya, T Randell, R Romani, J Hernesniemi, T Niemi
Keskiverenpaineen vaikutus uloshengityksen hiilidioksipitoisuuden ja valtimoveren
hiilidioksidiosapaineen eroon neuroanestesiassa. Teemu Luostarinen, Özlem Korkmaz Dilmen,
Tomohisa Niiya, Tomi Niemi
S-ketamiinin aiheuttama anteriorisen cingulumin vaimentuminen johtaa motorisen toiminnan
estymiseen talamuksen ja motorisen aivokuoren aktivoitumisesta huolimatta
Jaakko Långsjö, Michael Alkire, Robin Gruver, Kaike Kaisti, Sargo Aalto, Harry Scheinin
Potilaan säätämä sedaatio vs jatkuva propofoli-infuusio ERCP:n hoidossa
M. Mazanikov, M. Udd, L. Kylänpää, O. Lindström, J. Halttunen, M. Färkkilä, R. Pöyhiä
Leikkausta edeltävä potilasinformaatio – potilaiden ja lääkäreiden näkemykset
Puro H, Pakarinen P, Korttila K, Tallgren M
Leikkaussalin tarkistuslistasta hyötyä anestesiologin työssä
Riikka Takala, Ari Katila, Timo Porkkala, Riitta Aaltonen, Satu-Liisa Pauniaho, Anna Kotkansalo, Marina Kinnunen,
Karolina Peltomaa ja Tuija Ikonen
Akuutisti sairastuneen potilaan kivunhoito ennen sairaalaan tuloa
Samuli Törmä, Markku Kuisma, Leila Niemi-Murola
Parenteraalisesti annostellut opioidit akuuttipotilaan kivunhoidossa
Jani Unkuri, Leila Niemi-Murola, Katri Hamunen

TEHOHOITO
Hypotension ja noradrenaliinin vaikutus mikrovaskulaarikielekkeen perfuusioon
Pamela Hiltunen, Johanna Palve, Paula Mustonen,
Leena Berg, Esko Ruokonen, Leena Setälä, Ari Uusaro
Tehohoidettujen ei-traumaattisten aivoverenvuotopotilaiden ennustetekijät ja vuodon jälkeiset sydämen
ja verenkiertoelimistön toiminnanhäiriöt
Eija Junttila, Niina Romppainen, Juha Koskenkari, Pasi Ohtonen, Ari Karttunen, Lauri Ahvenjärvi, nne Vaarala, Tero Ala-Kokko
Ohutsuolen vitaliteetti aivokuoleman jälkeen sialla – vasopressiini vs. dopamiini
Tero Martikainen, Jouni Kurola, Vesa Kärjä, Esko Ruokonen
Toistuvien HES 130/0.4 ja gelatiinin annoksien vaikutus veren hyytymiseen sydänleikkauksen jälkeen
Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen, Anne Kuitunen, Peter Raivio, Sinikka Kukkonen, Tomi Niemi
Balansoidun kristalloidi- ja kolloidiliuoksen vaikutus kokoveren hyytymiseen in vitro
Alexey Schramko, Ann-Christine Lindroos, Tomohisa Niiya, Raili Suojaranta-Ylinen, Tomi Niemi
Hengitysvajeen kehittymistä ennakoivat seurantasuureet amyotrofista lateraaliskleroosia
sairastavilla potilailla. Siirala W, Vuori A, Ylitalo-Liukkonen K, Saaresranta T, Hurme S, Polo O
Hukuksiin joutuneen ja hypotermisen lapsen elvytys ja lämmittäminen sydän-keuhkokoneen avulla
Pertti Suominen, Noora Vallila, Liisa Hartikainen
Levosimendaani vs. milrinoni sydänkirurgiassa Kari Innilä, Janne Jokinen, Sinikka Kukkonen, Markku
Salmenperä, Raili Suojaranta-Ylinen