Skip to main content

Finnanest 3/2004

Finnanest 3/2004

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelo

Pääkirjoitukset
Ei ne ilman meitä selviä,   Kai Kiviluoma
Vanhassa vara parempi,   Leena Lindgren
Eurooppa yhdistyy – yhdistyvätkö eurooppalaiset anestesiologian alan järjestöt?  Klaus Olkkola
SATEL vuosikokous
TYKS:n erikoistuvat lääkärit

Artikkelit

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset anestesiologiassa ja tehohoidossa,  Klaus Olkkola
Anestesiaan liittyvien riskien tiedostaminen,   Jouko Jalonen
”Anestesian syvyys” ja EEG,  Ville Jäntti, Gerhard Baer, Michael Rorarius ja Seppo Alahuhta
Verivalmisteiden optimaalinen käyttö -hanke (VOK),    Riikka Palo ja Tiina Mäki
Tutkimuksia makeamman elämän puolesta,  Tuula Manner ja Kirsti Näntö-Salonen
Ensihoidon vaiheita Turun seudulla,   Arno Vuori

Muu sisältö

Dopamiinireseptorien merkitys kivussa ja opioidien vaikutuksissa,  Nora Hagelberg
Sevofluraanin, propofolin ja typpioksiduulin vaikutukset aivojen verenkiertoon, hapenkulutukseen ja veritilavuuteen. Positroniemissiotomografia- ja EEG-tutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla,  Kaike Kaisti

SAY:N KEVÄTKOKOUSLYHENNELMÄT

Thoracic Epidural Catheters in Pediatric Patients,   Robert T. Wilder
Loss of vision in association with general anesthesia,  James A. Garrity
Neuraxial Anesthesia and Anticoagulation, Terese T. Horlocker
Complications in Positioning During Anesthesia,  Robert J. Friedhoff

Kevätlukemista
,   Heikki Antila, Elisa Nurmi ja Heikki Mansikka

Kirjauutuuksia
,    Vilho Vainionpää
NATA (Network for Advancement of Transfusion Alternatives) 5th Annual Symposium,    Leena Capraro
Suomen anestesiologiyhdistys ry julistaa haettavaksi FINNANESTin toimituskunnan päätoimittajan paikan
Kliinisen tutkimustyön vaikeudesta,  Ritva Jokela

Pääkirjoitukset
Tärkeitä päivämääriä! Riitta Heino
Kiitos,  Riku Aantaa
Leikkauksen jälkeisen kivun mittaaminen ja hoito tarvitsevat Käypä Hoito-suosituksen,  Hannu Kokki
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tutkinnon teoreettinen koulutus, Klaus Olkkola
SATELin terveiset,  Miretta Tommila

30 vuotta sitten,  Finnanest 3/77,
Leena Janhunen ja Tapani Tammisto

Eetteristä erikoisalaksi, 
osa 4, Rektaalianestesiasta laskimoanestesiaan,
Tapani Tammisto ja Christine Tammisto

Uutisia, 
 Parempaa odotellessa, Johanna Tuukkanen
Kutsu Seniorikillan syysretkelle, Ulla Aromaa
Synnytyskivun lääkkeellinen lievitys –anestesialääkärin opas synnyttäjälle, Hanna Viitanen ja Johanna Sarvela
ESRAn Nordic Zone haluaa lisää suomalaisia jäseniä,  Pekka Tarkkila ja Øivind Klaastad
Lääkärikouluttajan erityispätevyys,  Leila Niemi-Murola
Juhlaluento 24.5.2007,  Synnytyskivun hoidon kehitys Suomessa, Riitta Jouppila

Artikkelit

Keisarileikkauspotilaan kivunhoito, Riitta Asantila-Jarva
Synnytysanalgesian vaikutukset vastasyntyneeseen, Eeva Nikkola
Tieto yksin ei riitä kivun laadukkaaseen hoitoon – tarvitaan myös taitoa ja asenteita,  Leila Niemi-Murola, Eija Kalso ja Reino Pöyhiä
Kivunhoidon alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Nora Hagelberg, Anna Valjakka, Irma Laurila ja Erja Melos
Onko neuropaattisen kivun diagnostiikka vaikeaa? Satu Jääskeläinen
Neuropaattisen kivun lääkehoito, Maija Haanpää
Mitä uutta oksikodonista? Kim Lemberg, Vesa Kontinen ja Eija Kalso
Parasetamolin perioperatiivinen käyttö, Merja Laisalmi, Susanna Broms ja Hannu Kokki
Näyttöä vai ei?  Tatuoinnit ja neuraksiaaliset puudutukset, Vesa Kontinen

Tapausselostus:
  Keuhkoleikkauksen harvinainen komplikaatio, Marika Valo ja Hannu Penttilä

Kirje toimitukselle:
 Käyttäkää puuduteampulleja! Mikko Pitkänen ja Per Rosenberg

Väitöskirjereferaatit

Detection of renal dysfunction during and after anaesthesia and surgery – evaluation of the
influence of inorganic fluoride, ketorolac and clonidine, Merja Laisalmi
Anestesian ja sedaation vaikutukset EEG:n spektraalientropiaan ja aivojen alueelliseen verenvirtaukseen– positroniemissiotomografia- ja EEG-tutkimuksia terveillä miespuolisilla koehenkilöillä,  Anu Maksimow

Matkakertomukset

60th PGA, 8.–12.12.2006, New York, NY,  Suvi Vartiainen
5th International Conference on Pain Control and Regional Anaesthesia, 14.–18.3.2007, Hong Kong,  Pekka Kairaluoma

Kirja-arvostelut

Johdantoa vai syväluotausta? Jenni Vieri
Perustietoa kivusta valistuneelle kliinikolle, Vesa Kontinen

Kirjauutuuksia
 : Kesäkuun uudet kirjat,  toimittanut Riitta Heino

Pakko lukea
 :  Turvallisesta anestesiakulttuurista ja lääketieteen opettamisesta, Timo Iirola