Skip to main content

Finnanest 2/2002

Finnanest 2/2002

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelo

Pääkirjoitukset
www.finnanest.fi, Markku Hynynen
Miksi tehohoidon tulokset vaihtelevat? Esko Ruokonen
Puheenjohtajan palsta, Seppo Alahuhta
Työnjaon uudelleenarviointi – mahdollisuus anestesialääkärin toimenkuvan profilointiin, Minna Niskanen
Työssä viihtyminen on tärkeä asia, Sari Halonen

Artikkelit

Pyrkimys erään yliopistollisen sairaalan erään leikkausosaston kustannusten seurantaan. Harjoitelma vuosilta 1997 – 2000, . A. Baer, I. Nylund, T. Kuntsi ja T. Siiskonen
O2, CO2 ja hengityslaitehoito, Matti Reinikainen, Ari Uusaro
Status epilepticuksen hoito, Ilkka Parviainen
Neurofysiologisten mittausten tarve teho-osastolla, Kari Nieminen
Antiarytmiset lääkkeet kammiovärinän (VF) ja pulssittoman kammiotakykardian (VT) hoidossa, Jouni Kurola, Antti Hedman

Muu sisältö

SULAT 2002 Oulu 31.01. -01.02. 2002, Kai Kiviluoma
Kehitysvammaisuuden kuva, Markus Kaski
Kehitysvammaisen lapsen anestesian erityispiirteitä, Kai Kiviluoma
Kehitysvammaisen lapsen pre- ja postoperatiivinen hoito lasten ja nuorten vuodeosastolla 60, Pirjo Kaakinen
Tutkimuseettinen näkökulma lasten ja erityisryhmien hoitoon, Kirsi Vähäkangas
SATEL Rukalla, Stepani Bendel
Suurin leikkauksiin liittyvien perioperatiivisten komplikaatioiden tunnistaminen ja ehkäiseminen, Minna Bäcklund

Suositeltavaa lukemista, Kirsimarja Metsävainio

Kirjauutuuksia
Kokemuksia australialaisesta elämänmenosta, lasten anestesiologiasta ja tehohoidosta, Pertti Suominen

Muuta

SASP:n (Scandinavian Association for the Study of Pain) v. 2001 kongressiraportti, Pirjo Lindfors
12th Annual Meeting Of the Scandinavian Society for Research in Cardiothoracic Surgery, Kai Kiviluoma
Suositus anestesiologian ja tehohoidon erikoistumiskoulutuksen järjestämiseksi Suomessa, SATEL-koulutustyör yhmä 9.2.2002
VES-TOIVEITA ?! Tuula Rajaniemi
Tehohoitolääketieteelle erityispätevyys, Olli Takkunen, Tero Ala-Kokko
Tehohoidon erityispätevyyden hakulomake
Kokous: Anestesiahoitajien toimenkuva KYS:ssä