Skip to main content

Finnanest 1996

Finnanest 1996

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelot

Finnanest 1996 Nro 1

Per Rosenberg: Spinaalineula voi myös olla vaarallinen
Tapani Tammisto: Expert discussion Jussi Heinonen: Tapani Tammistosta
Anna-Maria Koivusalo ja Leena Lindgren: Uniapnea

Matkakertomuksia:

Riku Aantaa , arja Saarela,  Minna Tallgren , Helena Teiriä Olli Väisänen ja Tom Silfvast

Kirjeitä toimitukselle:

Tarja Randell, Juha Kyttä, Päivi Tanskanen ja Juha Öhman:
Töölöläisiä käsityksiä aivovammapotilaan hoidosta
Heikki Pälve: Kommentti Klaus Olkkolalle ja Kari Korttilalle

Finnanest 1996 Nro 2

Pääkirjoitus
Otto Pitkänen: Sydänleikkauspotilaiden komplikaatioriskin ennustamisesta
Pekka Pölönen: Pitkittynyt tehohoito ja monielinhäiriö sydänkirurgian jälkeen
Esko Ruokonen ja Markku Härmä: Palovammojen tehohoito
Eila Hirvonen: Fysiologiset muutokset gynekologisissa laparoskooppisissa leikkauksissa
Seppo Ranta, Markku Hynynen ja Tapani Tammisto:
Potilaiden ASA-luokittelu: huomattavaa vaihtelua suomalaisten anestesiologien keskuudessa
Bogdan Levandowski: Maligni hypertermia
Bogdan Levandowski: Duchennen lihasdystrofiapotilas ja anestesia Bogdan Levandowski: Julkaistut maligni hypertermia-tapaukset vuosina 1966 – 1973 ja rabdomyolyysi-tapaukset vuosina 1980 – 1993 Suomessa

Matkakertomuksia:

Juha Nevantaus
Timo Miettinen

Kirjeitä toimitukselle:

Suomen anestesiologit: Lastenanestesiologian erityispätevyys
Matti Salo: Ensiaputaitoja ilokaasukurssin käyneille hammaslääkäreille Virpi Kaasalainen: Kipualajaosto tiedottaa:

Finnanest 1996 Nro 3

Pääkirjoitus
Jouko Jalonen: Anestesiologipäivät jäsenkuntamme silmin Tuula Manner: Pediatrisen syöpäpotilaan anestesiologisista erityisongelmista
Armi Mattila-Vuori: Sedaatio ja anestesia leikkaussalin ulkopuolella
Antti Helminen, Heikki Pälve ja Jussi Kanto: Propofoli alle kolmivuotiaiden anesteettina vaarallinen?
Kirsti Torniainen: Anesteettien farmaseuttis-ekonominen tarkastelu
Hannele Heino: Työaikalaki muuttaa anestesiologien työjärjestelyjä
Heikki Pälve: Työaikalaki ja anestesiologi

Matkaraportti:
 Päivi Annila ja Arvi Yli-Hankala

Finnanest 1996 Nro 4

Pääkirjoitus
Juha Koskenkari ja Kai Kiviluoma: Sydäntamponaatio
Seppo Alahuhta: Onko spinaalipuudutus keisarileikkauksessa vasta-aiheinen epäonnistuneen epiduraalianestesian tai synnytysepiduraali-puudutuksen jälkeen?
Pirjo Ranta ja Kirsti Paajanen: Obstetrisen potilaan septinen taudinkuva
Markku Paloheimo: Anestesiavälineiden standardointi
Heikki Pälve: UEMS:n ”Training Guidelines” -kirjanen

Matkaraportteja:

Esa Hammarén ja Eeva Honkonen
Tarja Heiskanen Juha Karinen
Kai Karlqvist Markku Kuisma
Matti Martikainen Seppo Mustola
Tomi Niemi

Finnanest 1996 Nro 5

Jouko Kärkelä: Elvytyksen jälkeinen toipuminen
Seija Alila: Anestesian aikaiset sydänpysähdykset TAYS:ssa 1980 – 1994
Per Inberg: Kaihileikkaukseen liittyvä anestesiakäytäntö Suomen sairaaloissa
Jorma Laitinen: Propasetamoli
Olli Meretoja: FINNANEST – kolme vuosikymmentä
Matkakertomus: Pertti Suominen
Kirje toimitukselle:
Harri Tohmo ja Matti Salo: Onko yksikössäsi dantroleenia?
Anestesiologipäivät 1996: Vapaiden esitelmien abstraktit