Skip to main content

Finnanest 1991

Finnanest 1991

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelot

Finnanest 1991 Nro 1

Märta Backman: Laser ja ilmatie
Seppo Hiippala: Ilmaembolia
Olli Meretoja: Lihasrelaksantin valinta vaikutuksen keston mukaan
John Murkin: Cardiopulmonary bypass and the brain: Mechanisms of injury and strategies for prevention
Markku Paloheimo, Kai Linko: Jatkuva hengityksen happimittaus, kliinisä sovellutuksia

Finnanest 1991 Nro 2

Matti Mattila: Anestesiatoimintaa savolaiseen tapaan
Erkki Koski, Sinikka Purhonen, Seppo Lauritsalo, Riitta Kokkonen, Virpi Markkanen,
Heli Koski: Diklofenaakki laparoskopiateitse suoritettavan sterilisaation jälkeisen kivun hoidossa
Matti Mattila, Minna Linna, Erkki Koski: Esilääkkeen tehokkuuden arviointi pulssioksimetrialla: i. v. flunitratsepaamin ja p. o. diatsepaamin vertailu
Erkki Koski: Maamme yliopistojen anestesiologian laitosten henkilökunta- ja välineistöresurssit syksyllä 1990
Kirjeitä toimittajalle:
Matti Lahdensuu, Kristina Burmeister
Pertti Ertama
Matti Salo
Matkaraportteja
Reino Pöyhiä
Olli Takkunen
Jarkko Mäkelä Martina Aho

Finnanest 1991 Nro 3

Lauri Nuutinen, Matti Salo ja Jussi Kanto:
Anestesiayksiköiden asema yliopistosairaalaorganisaatiossa
Marja-Leena Jaakola: Klonidiinin käyttö anestesiologiassa
Heikki Antila, Risto Lehtinen, Ilkka Heinaro, Ari Länsineva ja Markku Salonen:
Hammaskirurgien toteuttama postoperatiivisen kivun hoito ja sen riittävyys
Heikki Antila: Hivenalkuaineet parenteraalisessa ja enteraalisessa ravitsemuksessa

Lasten kipu -symposium:

Eila Iisalo: Lasten kipu -symposiumin johdanto
Anneli Martikainen ja Kirsti Heinonen: Vastasyntyneen kivun hoito
Reijo Korpela: Anti-inflamatoriset aineet lapsilla leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa
Hannu Kokki: Puudutusten käyttö lasten leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa
Olli Meretoja: PCA lasten postoperatiivisen kivun hoidossa
ESRA – regionaalisen anestesian kertauskurssi:
Mikko Pitkänen: Puudutusaineiden ominaisuudet ja vaikutusmekanismit
Per Rosenberg: Perifeeristen hermojen anatomia ja fysiologia
Juhani Haasio: Brakiaalinen hermopunos ja sen puudutusreitit
Pertti Pere: Interskaleeninen pleksuspuudutus
Per Rosenberg: Interpleuraalinen regionaalinen analgesia
Tomi Taivainen: Selkäytimen anatomia ja fysiologia
Marjatta Tuominen: Bupivakaiini-spinaalipuudutuksen ennustettavuus
Mikko Pitkänen: Lumbosakraalisen pleksuksen puudutukset
Juhani Haasio: Intravenoosinen regionaalinen anestesia – tekniset muunnelmat ja puutumisen vaikutusmekanismit

Väitöskirjareferaatteja:

Heikki Pälve : Performance of pulse oximeters during compromised hemodynamics and fast hypoxemia
Mika Valtonen: Propofol ad an intravenous anaesthetic agent; a clinical study in obstetric, paediatric and outpatient anaesthesia
Timo Ali-Melkkilä: Studies on the pharmacokinetics and effect of glycopyrrolate in man

Kirjeitä toimittajalle:

Ilkka Kalli: European Society for Computing in Anaesthesia and Intensive Care
(ESCTAIC): Suomen toiminta
Matti Salo: Kokousselostus: Inhalational anesthesia today Genval, Belgia

Finnanest 1991 Nro 4

Reino Pöyhiä: Oksikoni
Riku Aantaa: Katsaus dexmedetomidiinin, uuden alfa2-agonistin, farmakologiaan
Pirjo Ranta: Aspiraatioprofylaksia synnyttäjillä
Timo Salomäki: Epiduraalisen fentanyylin käyttö postoperatiivisen kivun hoidossa
Pirjo Ravaska ja Erkki Saarela: Anestesia vaikeissa oloissa
Suomen anestesiologiyhdistys r. y:n säännöt

Kirjeitä toimittajalle:

Gerhard Baer: Englanninkielistä kirjallisuutta Eestiin
Per Rosenberg: Tenttikysymykset ranskaksi vai suomeksi?

Finnanest 1991 Nro 5

Freja Ebeling: Verensiirron välityksellä tarttuvat taudit
Juhani Vilpo: Vaikeudet sopivan veren löytämisessä potilaalle
Seppo Kaukinen: Keinoveri – todellisuutta vai utopiaa? Aira Etelämäki ja Leo Schavikin: Autotransfuusio leikkausten yhteydessä
Pekka Tarkkila: Spinaali- ja epiduraalipuudutusten käyttäminen antikoaguloiduilla potilailla
Seppo Kaukinen: Hämäläistä anestesiologiaa

Kirjeitä toimittajalle:

Per Rosenberg: Pohjoismainen Anestesiologiyhdistys
Hannu Hilke: Lääkäriliiton vaalit

Suositeltavaa lukemista


Vuosikokouksen abstraktit

Farmakologia
Erityisaiheet
Puudutukset Silmäanestesia
Sydänanestesia Posterit