Skip to main content

Finnanest 1985

Finnanest 1985

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelot

Finnanest 1985 Nro 1

SAY:n toimintakertomus 1984
LIHASRELAKSATIOSYMPOSIUM
Markku Paloheimo: Lihasrelaksatio ja sen monitorointi
Jussi Kanto: Uusien lihasrelaksanttien ja niiden antagonistien farmakokinetiikasta
Olli Meretoja, Ilkka Kalli, Merja Aronen: Atrakuri ja vekuroni pediatrianestesiassa
Riitta Orko: Vekuroni ja atrakuri maksa- ja munuaissairauksissa
Kari Wirtavuori: Edrofoni lihasrelaksation antagonistina
Sinikka Purhonen, Per Rosenberg: Syöpäpotilaan kivunhoito kirurgisella osastolla –
vaihtoehtona epiduraalianalgesia

Finnanest 1985 Nro 2

Matti A. K. Mattila: Mikrotietokoneet anestesiologin palveluksessa
Matti Suistomaa: EEG:n käyttö anestesian aikana
Matti Turunen: Natrium- ja vesitasapainon häiriöt sekä niiden hoito
MATKARAPORTTEJA
Kaija Peltola: American College of Cardiology, 33rd Annual Scientific Session,
Dallas, March 25-29, 1984
Mikko Pitkänen: Puudutuksen satavuotisjuhlakokous, Wien, 12. – 15.9.1984
Jorma Laitinen: Raportti opintomatkasta Washingtonin yliopiston kipuklinikalle Seattleen,
syksyllä 1984

Finnanest 1985 Nro 4

Vilho Vainionpää ja Lauri Nuutinen: Preoperatiivisista rutiinitutkimuksista
Risto Hanhela: Potilaan jäähtymisen estäminen anestesian aikana
Jorma Laitinen: Puudutukset ja epiduraalimorfiini postoperatiivisen kivun hoidossa
Lauri Nuutinen ja Vilho Vainionpää: Näkökohtia shokkipotilaan hoidosta
Jorma Laitinen: Kroonisen kivun neurofysiologia
Jorma Laitinen: Kroonisen kipupotilaan hoito anestesiologin kannalta

Finnanest 1985 Nro 5

Jukka Kataja: Reniini-angiotensiini-aldosteroni-systeemin merkitys leikkauspotilaalla
Jouko Kärkelä: Resuskitaation jälkeisen hypoksisen aivovaurion ennusteen arvioimisesta
Leo Schavikin: Akuutti munuaisinsuffisienssi
Meri Karanko: Matkakertomus
VUOSIKOKOUSESITELMIEN ABSTRAKTIT
M. Hynynen, A-M. Lehtinen, M. Salmenperä, F. Fyhrquist, O. Takkunen, J. Heinonen:
Plasman hormonipitoisuudet opiaattianestesian aikana sepelvaltimo-ohitusleikkauksessa
O. Erkola: T4/T1 suhde relaksaation kehittymisen ja kumoutumisen aikana tubokurariinilla,
alkuronilla, pankuronilla, vekuronilla ja atrakurilla
T. Tammisto, K. Wirtavuori, M. Paloheimo: Onko sukkinylkoliini tarpeen?
O. Erkola, D. A. Cozanitis, U-M. Kautto, V. Mäkelä: Prekurarisaation vaikutus suksametonin
aiheuttamiin lihaskouristuksiin alle 3-vuotiailla lapsilla
B. Scheinin, R. Asantila, R. Orko: Erilaisten kivunpoistomenetelmien vaikutus post-
operatiiviseen kipuun ja suolentoimintaan paksuunsuoleen kohdistuvien leikkausten
jälkeen
J. Pouttu, R. Orko, P. H. Rosenberg, M. Ghignone: Oraalinen klonidiiniesilääkitys
yleisanestesiapotilailla
M. Salonen, O. Kirvelä: Mikrotietokone apuna parenteraalista nutritiota suunniteltaessa
S. Alahuhta, J. Heikkinen, L. Nuutinen: Terveen lapsen syntymään johtanut 10 vko:n
ravitsemushoito äidin fataalin aivovaurion jälkeen
P. Kaukoranta, K. Hassi, M. Laisalmi, L. Nuutinen: Perifeeristen kanyylien kiinnitys-
materiaalin vertailu
A. Viitanen, M. Salmenperä, J. Heinonen: Hapetuksen monitorointi keuhkoanestesian aikana
H. Valli, P. H. Rosenberg: Säären intravenoosi regionaalinen anestesia
M. Pitkänen: Spinaalipuudutus vai yleisanestesia nuorille aikuisille?
S. Kaukinen, E. Seppälä, L. Kaukinen, R. Ojanen, H. Vapaatalo:
Plasman prostanoidipitoisuudet spinaali- ja epiduraalipuudutuspotilailla
M. A. K. Mattila, E. Koski, I. Larma, J-T. Pyykkönen: Postoperatiivinen analgesia potilaan
säätämänä
P. Kairi, L. Haapaniemi: Suonensisäinen indometasiini postoperatiivisena analgeettina
ortopedisissa alaraajaleikkauksissa
J. Laitinen, L. Nuutinen: TNS ja i. v. indometasiini tehottomia sappileikkauskivun hoidossa
E. Koski, M. A. K. Mattila: INFUSOR® laitteen tarkkuus i. v. indometasiinia annosteltaessa
M. Valtonen, M. Hovi-Viander, T-T. Pelliniemi, R. Kekomäki, J. Koistinen:
Anti-IgA -vasta-aineiden aiheuttama anafylaktinen verensiirtoreaktio