Skip to main content

Finnanest 1984

Finnanest 1984

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelot

Finnanest 1984 Nro 1

Finnanest tiedottaa
Risto Collan: Tampereen kongressin aikaisista yhdistystapahtumista
MALIGNI HYPERTERMIA-SYMPOSIUM 17.11.1983
Matti Salo: Symposiumin johdanto
K. B. Lewandowski: Maligni hypertermia – alttiiden sukujen tutkimus
Per Rosenberg: Maligni hypertermia-alttiuden toteaminen
Matti Salo: Maligni hypertermia-potilaan hoito
Kari Wirtavuori: Lihassairaudet ja anestesia
Risto Collan: Kirja-arvostelu: Datenbuch Anästhesiologie
Matkakertomukset:
Mikko Pitkänen:    The European  Society of Regional Anaesthesia Second
General Meeting
Suomen Anestesiologiyhdistys r. y:n toimintakertomus

Finnanest 1984 Nro 2

Lauri Nuutinen: Hivenainetarve parenteraalisessa ravitsemuksessa
Esko Poukkula: Postspinaalipäänsärky
Riitta Pöllänen ja Lauri Nuutinen: Obeesi potilas ja anestesia
Seppo Alahuhta: Kalsiuminestäjät, anestesiologisia näkökohtia
Matkakertomukset:
Risto Collan: Etelä-Afrikka – Kapkaupunki – Tygerberg
Markku Salmenperä: 5th Meeting of the Society of Cardiovascular Anesthesiologists
Anneli Vainio: Joint Meeting of European Chapters of the International Association for the Study of Pain

Finnanest 1984 Nro 3

Eila Iisalo: Lasten respiraattorihoito (väitöskirjalyhennelmä)
Arno Vuori: High frequence ventilation
Meri Karanko, Jussi Kanto, Leena Äärimaa: Kokemuksia vekuronin käytöstä gynekologis-
obstetrisilla potilailla
Markku Salonen: Puudutusaineen farmakologiaa
Meri Karanko, Markku Alanen: Kyykäärmeen purema
Matkakertomukset:
Jussi Kanto: Vierailu englantilaiseen obstetriseen sairaalaan
Jorma Klossner: Third World Congress on Emergency and Disaster Medicine
Pertti Jaakkola: 2éme Réunion Européenne de Réanimation Geneve
Kirjeitä toimittajalle

Finnanest 1984 Nro 4

Risto Collan: NAP-kuulumisia
PUUDUTUSSYMPOSIUM 6.4.1984
Lauri Haapaniemi:    Puudutukset – hyötyä ja haittaa
Per Rosenberg:    Uudet puudutteet – kehitysnäkymiä
Riitta Asantila:    Other than local anesthetic effects of local anesthetics
Lauri Haapaniemi: Plexus brachialiksen puudutus – interskaleeniset ja supraklavikulaariset puudutustekniikat
Per Inberg: Plexus brachialiksen puudutus – aksillaarinen puudutustekniikka
Marjatta Tuominen: Neurostimulaattorin käyttö plexus axillaariksen puudutuksessa
Matti Salo: Laskimopuudutuksen tekniikka
Leena Tarkkanen: Puudutteen ja iskemian aiheuttamat sivuvaikutukset laskimopuudutuksessa
Harri Valli: Verityhjiön vaikutus anestesian aikaisiin verenkiertomuutoksiin

Finnanest 1984 Nro 5

A. Kauste, M. Tuominen, K. Korttila: Droperidol – tehokas yleisanestesian jälkeisen
pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyssä ja hoidossa
R. Orko: Ureemisen potilaan anestesia
M. Hynynen: Uutuksia analgeettirintamalta: fentanyylin johdannaiset
J. Tahvanainen: Hengitystaajuuden vaikutus toiminnalliseen jäännöstilavuuteen
M. Paloheimo: Vähemmän tuorekaasua!
VAPAAT ESITELMÄT
L. Haapaniemi: Puudutustekniikan, puudutusaineen ja oksikonikloridin vaikutus pre- ja
postoperatiiviseen analgesiaan epiduraalipuudutuksessa
R. Asantila, B. Scheinin, P. Rosenberg: Torakotomiapotilaiden postoperatiivisen kivun hoito
M. Pitkänen, R. Orko, P. Rosenberg: Bupivakaiinispinaalipuudutus ureemisilla potilailla
R. Jouppila, K. Karlqvist, J. Laurila, P. Jouppila: Veren ATCH-, beeta-endorfiini ja
prolaktiinipitoisuuksien muutokset anestesian ja leikkauksen aikana eri sukupuolilla