Skip to main content

Finnanest 1983

Finnanest 1983

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelot

Finnanest 1983 Nro 1

Risto Eerola: Pohjoismaisen Anestesiologiyhdistyksen 17. kongressi
Tampereella 28.6. – 2.7.1983
Leena Janhunen: Raportti modernin anestesian historian symposiumista
SAY:n toimintakertomus 1982
SAY:n 30-v. -juhlakokouksessa 11.11.1982 pidetyn esilääkesymposiumin esitelmät:
H. Vapaavuori: Symposiumin avaus
T. Tammisto: Esilääkityksen päämäärät
J. Kanto: Atropiini – käyttääkö vai ei?
M. Mattila: Esilääkityksen antaminen suun tai peräsuolen kautta
S. Kaukinen: Parenteraalinen esilääkitys
P. Ryhänen: Lapsen esilääkitys
E. Pohjola: Vanhuksen esilääkitys
M. Salo: Lisämunuaispotilaiden preoperatiivinen hoito
K. Korttila: Potilaan näkemys – vahva vai kevyt esilääkitys ennen anestesiaa
A. Hollmén:  Yhteenveto

Finnanest 1983 Nro 2

L. Nuutinen: Anestesiologi ja aseptiikka
P. Kaukoranta: Aseptisen tekniikan perusasiat
E. Hotakainen: Sterilointi
V. Järvimäki: Sympatikusblokadit
J. Aittomäki: Tutkimus termodiluutiomenetelmässä käytettävän injektionesteen
lämpötilan muutoksesta
Kokousselostuksia:
E. Kalso:    European Society of Regional Anaesthesia
O. Erkola:    Itä-Afrikan anestesiologiyhdistyksen 10. tieteellinen konferenssi
A. Heino:    IXth International Congress of The Transplantation Society

Finnanest 1983 Nro 3

M. Hovi-Viander ja M. Viander: Atopiapotilas ja anestesia
J. Jalonen: Vahvojen kipulääkkeiden epiduraalinen ja intratekaalinen käyttö
J. Kanto, R. Erkkola ja L. Äärimaa: Epiduraalimorfiini postoperatiivisena kipulääkkeenä
keisarinleikkauspotilailla
P. Jaakkola ja A. Vuori: Uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuuden seuranta keskosilla
Kokousselostuksia:
J. Jalonen ja H. Heikkilä: VI Euroopan Anestesiologikongressi Lontoossa 8. – 15.9.82

Finnanest 1983 Nro 4

M. Mattila: Leikkauksen jälkeisen kivun estämisestä
H. Hendolin: Laskimonsisäinen puudutus
S. Kaukinen: Puudutusaineseokset
G. Baer: Bronkoskopian yleisanestesia
M. Baer: Aivoödeemi lapsilla nestehoidon komplikaationa
M. Janas: Vastasyntyneen nestehoito