Skip to main content

Finnanest 1980

Finnanest 1980

Finnanest logo.

Hae

Lehtiarkisto

Sisällysluettelot

Finnanest 1980 Nro 1

SAY:n toimintakertomus v. 1979
Arno I. Hollmén: Australian anestesiologiyhdistyksen kutsumana vierailevana professorina
Lauri S. Nuutinen: Parenteraalisesta ravitsemuksesta ja leikkauspotilaan nestehoidosta
Esko Poukkula: Spinaalipuudutuksen jälkeinen päänsärky
Marcus Schivute: Anaesthesia in difficult environments
Aarne Kauste ja Kari Korttila: Yleisanestesian jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun
estäminen ja hoito – vertaileva kaksoissokkotutkimus domperidonen, metoclopramiden
ja droperidolen antiemeettisestä tehosta

Finnanest 1980 Nro 3

Pentti Kero: Transkutaaninen happimittaus
Juha Niinikoski: Hyperbaarinen happi kaasukuolion hoidossa
Meri Karanko: Kolloidiosmoottinen paine ja onkoottishydrostaattinen gradientti
Jussi Kanto: Bentsodiatsepiinit oraalisina esilääkkeinä
Arno Vuori: Uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuus ja Pa-CO2
Marja Hovi-Viander: Hammas- ja suukirurgiset anestesiat

Finnanest 1980 Nro 4

Gerhard Baer: Jet-ventilaatio laryngomikroskopiassa

Pasi Tolonen, Jaakko Malmivuo, Gerhard Baer, Hannu Markkula:
Implantoitava palleahermostimulaattori hengityshalvauspotilaalle
Matti Kataja: ATK:n mahdollisuudet anestesiologiassa (puheenvuoro)

Finnanest 1980 Nro 5

Olli Takkunen: Sepelvaltimo-ohituspotilaan anestesiologinen hoito
Markku Paloheimo: 800 – 899
Per Rosenberg: Työterveydelliset riskit anestesiologiassa
Jussi Heinonen: Kirja-arvostelu, Cardiac Anesthesia, toim. Joel Kaplan 1979
VUOSIKOKOUSABSTRAKTIT:
Lauri Haapaniemi: Etidokaiini ja bupivakaiini-epiduraalipuudutus ortopedisillä potilailla
J. Heinonen, K. Peltola, J-J. Himberg ja H. Suomela: PPL-hypotensio
Riitta Jouppila, Pentti Jouppila, Arno Hollmén, Antero Koivula ja George Albright:
Profylaktisen efedriinin vaikutus istukan verenvirtaukseen
Jussi Kanto, Eila Iisalo, Esko Iisalo, Matti Salo ja Raimo Virtanen:
Atropiinin farmakokinetiikasta
MAK Mattila: Injektiotromboflebiitti i. v. benzodiazepiinilla
Olli Meretoja ja Jouko Jalonen: Dopamiini vai dobutamiini inotrooppisena lääkkeenä?
Per Rosenberg, Leena Saramies ja Aira Alila: Injektionopeuden ja -suunnan vaikutus epiduraalipuudutuksen
leviämiseen ja puudutteen veripitoisuuksiin