Skip to main content

Mediakortti ilmoittajille

Mediakortti 2024 ilmoittajille

Levikki: 1400 kpl painos
Julkaisija: Suomen Anestesiologiyhdistys ry, SAY
Lukijakunta: Suomen anestesia-, teho-, ensihoito- ja kipulääkärit, leikkaus- ja teho-osastojen henkilökunta. Postitetaan lääketieteellisiin kirjastoihin. Sisältyy SAY ry:n jäsenmaksuun.

Sisältö: Kukin yliopisto vastaa yhden numeron sisällöstä vuosittain. Yleisaiheita ajankohtaisesta anestesiologiasta, uusimpien metodien ja lääkkeiden esittelyä, kokousreferaatteja, kokouskalenteri, kliinisiä tutkimuksia ja ammatillisia ongelmia käsittelevä anestesiologinen suomenkielinen lehti.

Lataa mediakortti 2024